Förhandlingarna mellan Handels och KFO, som företräder Folksam, strandade för drygt en månad sedan, den 8 april. Ärendet gick vidare till förlikningsnämnden varpå parterna beslöt att återuppta förhandlingarna – vilket alltså inte lyckades. Nu är ärendet tillbaka till förlikningsnämnden, som ska träffas den 22 maj.

Svårigheten att träffa avtal beror på oenigheten kring hur löneutrymmet ska fördelas. KFO vill att fördelningen ska vara individuell. Medan Handels vill att en del av lönehöjningen ska vara garanterad och att den andra delen, den så kallade potten, ska fördelas i lokala löneförhandlingar.

Löneavtalet för Folksams tjänstemän berör runt 130 medlemmar och gick ut vid årsskiftet.