– Vi har sett att det har ökat hela tiden. Arbetsförmedlingarna har skärpt sina rutiner för ifrågasättande, säger Harald Petersson, föreståndare för Handels a-kassa.

Allt fler får sin arbetslöshetsersättning ifrågasatt av sin arbetsförmedling. 85 procent fler fick sin ersättning ifrågasatt 2007 än året innan, räknat per 1000 ersättningstagare. Att ökningen är så markant beror inte enbart på att antalet ifrågasättanden har ökat, utan också på att antalet personer med ersättning har minskat.

Vanligaste orsaken till att arbetsförmedlingen ifrågasätt rätten till ersättning är att en arbetssökande tackat nej till vad som anses vara ett lämpligt jobb eller avstått från arbetsmarknadsutbildning. Ett ifrågasättande betyder att ersättningsnivån sänks. Vid tredje ifrågasättandet förlorar personen sin a–kassa.

Att ersättningen i högre grad ifrågasätts märks även för dem i Handels a-kassa. Där fick drygt 50 procent fler sin ersättning ifrågasatt förra året än året innan. 2007 fick 25,8 ersättningstagare av 1000 sin ersättning ifrågasatt jämfört med 13,7 år 2006. Men Handels a-kassa har ändå mindre antal ifrågasättningar än många andra a-kassor inom LO-förbundet. Flest antal ifrågasättanden per 1000 ersättningstagare hade Transportarbetarnas a-kassa (37,9). Följt av Fastighetsanställdas (37,8), IF-Metall (35,5), Hotell- och Restaurang (35), Byggnads (33,6) och Kommunals (32,3). Ännu fler i Alfa-kassan – 48,4 personer per 1000 ersättningstagare – fick sin ersättning ifrågasatt under förra året.

Antal ifrågasättanden var lägre för akademiker exempelvis ifrågasattes 19,3 av 1000 ersättningstagare i Akademikernas erkända a-kassa.
– De som arbetar inom handel och inom LO-förbundens områden är mer utsatta. Vad som anses vara ett lämpligt arbete är fler för dem än för exempelvis en jurist, säger Harald Petersson, föreståndare för Handels a-kassa.

Han tror inte att de hårdare reglerna för att få arbetslöshetsersättning bidragit till att fler får sin ersättning ifrågasatt. Tidigare kunde en arbetssökande under de första 100 dagarna söka arbete inom sitt yrke och nära sin hemort, men sedan i juli förra året ska alla lämpliga arbeten i hela landet sökas.
– Det handlar snarare om skärpta rutiner, säger han.

Förutom a-kassa spelar det också roll vilket kön du har och vilken ålder du är i. Fler personer under 25 år och fler män får sin ersättning ifrågasatt.

IFAs statistik är baserad på deras underrättelsebas, dit Arbetsförmedlingen månadsvis rapporterar sina ifrågasättanden.