– Facket har ett pedagogiskt problem att lyckas förklara för unga hur oerhört viktigt det är med tjänstepensionen. Eftersom den allmänna pensionen har försämrats så mycket är tjänstepensionen i kollektivavtalet så mycket viktigare för dagens unga än det är för de äldre, säger Anders Kjellberg, docent i sociologi vid Lunds universitet.
Han var en av talarna under ett LO-seminarium den 14 maj där ämnet var vilka strategier facket bör använda för att öka organisationsgraden.
Anders Kjellberg har studerat hur fackets organisationsgrad har förändrats, särskilt de senaste åren. Med på seminariet var också Susanne Köpsén från Linköpings universitet, som har forskat kring fackligt engagemang på lokal nivå (se artikel nedan).

Anders Kjellbergs råd för att öka organisationsgraden var alltså att satsa på att förklara kollektivavtalets värde, särskilt med tanke på tjänstepensionen.
– Eftersom det allmänna pensionssystemet försämras är det oerhört viktigt för dagens unga att de är anställda med kollektivavtal. Annars riskerar de att få en väldigt dålig pension när den dagen kommer. Därför är det oroande att det totalt sett tecknades färre kollektivavtal 2007 jämfört med 2005, tyckte han.

En annan viktig strategi för att få upp organisationsgraden, det vill säga att få fler att gå med i facket, är att visa på vilket resultat facket kan göra. Det ska vara konkret och praktiskt, på själva arbetsplatsen.
– En sån sak är att fackklubben kan berätta vad den gör i enkla veckoblad, som sprids till medlemmarna, sa Anders Kjellberg.
Men alla de arbetsplatser som är för små för att ha egna klubbar då, där det bara finns enstaka anställda? Hur driver man fackligt arbete och får medlemmar där?
– Ja, det är ett fett överkrav på fackligt aktiva på små arbetsplatser, sa Susanne Köpsén.
Hon menade att det gäller för facket att våga tänka nytt, att organisera sig annorlunda. Satsa på samarbete facken emellan på exempelvis köpcentrum där det tex finns många butiker och restauranger med medlemmar från olika fack.
– Var lite radikala, lev inte med en organisation från 1898, var hennes råd till facken.
Forskning om lokalt engagemang