Även om flera av enheter runt om i Sverige har bra lokala avtal som ger 100 procent för lördagsarbete, så håller det inte på sikt, menar Per Jansson, vice klubbordförande för lagren i Årsta och Kallhäll i Stockholm. Enligt honom är det bara en tidsfråga innan Ica börjar rulla ut skift på alla enheter och då kommer inte längre 100 procent för lördagsarbete att gälla.
– ­Det är viktigt båda för Ica och för de anställda att vi har ett bra och centralt avtal innan dess, säger han.
Per Jansson representerar Handels i den grupp som förhandlar med Ica Sverige om ett nytt avtal för skift, lördagsarbete och storhelger på Icas lager. Bakgrunden till förhandlingarna är konflikten i Västerås nyligen där lagerarbetarna krävde bättre ersättningar för schemalagt arbete på lördagar. Efter ett par försök att lösa frågan lokalt har förhandlingarna lyfts till central nivå.
Även Jarand Thomassen, klubbordförande vid Icalagret i Helsingborg, ser det som nödvändigt att ett nytt företagsavtal kommer till stånd även om det kan komma att innebära ändrade OB-ersättningar för de anställda. I Helsingborg följs den centralt tecknade rekommendationen från 2003, rödadagar-avtalet, som ger 100 procents OB-tillägg för arbete på lördagar.
– Stora arbetstidsförändringar är på gång även i Helsingborg, så på sikt måste vi ha stabila centrala villkor, säger Jarand Thomassen.
I Umeå betalar Ica inte längre ut någon 100 procentig ersättning för skift på lördagar.
– ­Vi fick det fram till 2005, men sedan var det stopp, säger Inge Comstedt, klubbordförande på Icalagret i Umeå.
Förändringen i Umeå infördes i samband med ny schemaläggning och övergång till treskift. Detsamma hände i Västerås. De försämrade skiftersättningarna på lördagar i Umeå och Västerås har lett till att Handels stämt Ica i Arbetsdomstolen. Oenigheten handlar om hur skift ska definieras och ersättas. Enligt Ica ska skiftarbete betalas enligt skiftparagrafen i det centrala kollektivavtalet, det vill säga med högst 40 procents tillägg på lördagar. Handels menar att skift ska betalas lika som annat arbete på lördagar, det vill säga med 100 procents tillägg.