Det är fullt möjligt att införa en obligatorisk arbetslöshetsförsäkring, konstaterades när delbetänkandet i utredningen om detta presenterades 15 maj.
– Det kommer att bli vi och Hotell- och restauranganställdas a-kassa som får tillbaka flest medlemmar. Det är alltid positivt, men hellre att folk skulle gå med för att de ville, säger Harald Petersson, Handels a-kasseföreståndare.

Om utredningens förslag genomförs kan man fortfarande välja att inte vara medlem i en a-kassa, men då får man betala en statlig avgift till en ny myndighet, Myndigheten för arbetslöshetsförsäkringsavgift. Alla som under ett år tjänat mer än 110 700 kronor ska betala avgiften som ska motsvara den högsta gällande a-kasseavgiften. Deltidsarbetande lika väl som företagare. I år skulle avgiften blivit 433 kronor i månaden. Gränsen på 110 700 har man valt för att man räknat ut att där går gränsen för att ha rätt till a-kasseersättning vid arbetslöshet.
De som till exempel är varaktigt sjuka, över 65 år eller förtidspensionärer slipper betala avgiften. Och det första året man tjänar 110 700 kronor ska vara gratis. För arbetslösa blir avgiften 300 kronor lägre.

Dagens a-kassor ska finnas kvar. Den som är med i en sådan ska precis som idag betala medlemsavgift dit istället för den statliga avgiften. Eftersom den statliga avgiften föreslås bli högre än a-kassornas tror utredare Sören Öman att a-kassorna kommer att få fler medlemmar och att medlemsavgifterna på så vis blir lägre. Trots att Handels a-kassa räknas bli den som får tillbaka flest utträdda medlemmar gör den tummen ner för förslaget.
– Vi är inte för ett obligatorium även om vi i grunden vill att många ska vara med i en arbetslöshetskassa. Men det ska ske genom en bra försäkring med en legitimitet som gör att alla vill vara med. Detta är en omväg för att få tillbaka de som gått ur. Hade man haft kvar det befintliga systemet hade de varit kvar, säger Harald Petersson och syftar på att medlemsavgiften höjts och hårdare regler för att få ersättning införts.

Kravet på hur mycket man ska ha arbetat för att ha rätt till arbetslöshetsersättning blir oförändrat, enligt förslaget. Men kravet på att man ska ha betalat medlemsavgift i minst 12 månader för att ha rätt till ersättning slopas, så den som uppfyller arbetsvillkoret får ersättning från dag ett vid arbetslöshet.

Nu ska förslaget ut på remiss till 18 augusti.
– Jag kommer i dagsläget inte att kommentera utredningens förslag i detalj. Jag vill lyssna in remissinstansernas synpunkter innan regeringen fattar sitt slutliga beslut under hösten. Eftersom systemet bygger på dagens existerande a-kassor är det väldigt viktig att höra vad a-kassorna själva säger, sa arbetsmarknadsminister Sven Otto Littorin vid den presskonferens där utredningen presenterades.
Utredningens slutbetänkande ska vara klart senast 30 september och man föreslår att arbetslöshetsförsäkringen ska vara obligatorisk 1 januari 2010.