För att lagen om förbudet att sälja tobak till folk under 18 år ska följas bättre har regeringen tillsatt en utredning. Susanne Billum är utredare och ska bland annat titta på om näringsidkaren, ofta butiksägaren, ska drabbas hårdare än butiksbiträdet när denna sålt tobak till en minderårig.
– I dag riktar sig straffet mot den som sålt, butiksbiträdet. Man måste fundera över hur man kan understryka näringsidkarens ansvar, det är den som ska ge instruktioner och stöd till sina anställda så att de kan leva upp till lagen, säger Susanne Billum.
Om butiksbiträdena helt kommer att slippa sanktioner kan hon inte svara på nu.
Den som sålt tobak till någon som inte fyllt 18 år eller om det finns anledning att tro att tobaken ska lämnas till en minderårig kan dömas till böter eller fängelse i högst sex månader.
– Men det är väldigt ovanligt med åtal, och jag har aldrig hört talas om att någon fått mer än böter. Under utredningen kommer vi att följa upp de fall som varit, säger Susanne Billum.

Andra saker hon ska titta på är om man kan införa sanktioner i en stegrande skala, så att om brottet upprepas får man starkare påföljd varje gång. Man ska också titta på möjligheterna att förbjuda fortsatt tobaksförsäljning och om tillsynsbesöken behöver bli fler. Reglerna om folköl ska inspirera.
– När det gäller folköl finns en mer utvecklad tillsyn då den har funnits längre. Och det finns möjligheter att förbjuda någon att sälja folköl. Detta ska vi titta på också på tobaksområdet.

Handels har ett kongressbeslut i linje med det som utredningen ska se över: att chefen ska drabbas hårdare än butiksbiträdet. Beslutet handlar både om tobaks- och alkoholförsäljning och säger att med tanke på riskerna med rån, hot och våld, ”är det orimligt att anställda också riskerar att åtalas vid försäljning till underåriga.”
– Vi välkomnar om ett större ansvar läggs på arbetsgivaren. Den anställde ska inte straffas, bara arbetsgivaren, säger Handels ordförande Lars-Anders Häggström.
En aspekt av varför det ska vara så tycker han är ensamarbete. Han tror att det är lättare att säga nej till ett gäng arga minderåriga som vill köpa cigaretter om man inte jobbar ensam.
– Och det är ofta den situationen man står inför. Vi tycker inte att den anställde kan ställas straffansvarig för något som har en grund i hur arbetsgivaren organiserar jobbet.
– Sen utgår jag från att vi blir kontaktade av utredaren, säger Lars-Anders Häggström.

Bakgrunden till utredningen är att man ser att ett stort antal ungdomar under 18 år kan köpa tobak, fortfarande drygt tio år efter att åldersgränsen i tobakslagen infördes.
– Mycket tyder på att ålderskontrollerna inte är så bra som de borde. Vilka åtgärder man ska sätta in beror på varifrån och hur man får tobaken, och det ska vi titta på. Det är intressant att veta om det är från stora mataffärer, tobaksaffärer eller kiosker. Det är intressant att veta om man skaffar genom kamrater över 18 år som köpt det lagligt. Om butiken varit aktsam är det en annan typ av problem, säger Susanne Billum.
Utredningen ska vara klar senast 31 december 2008.