De berörda jobbar i Luleå, Östersund, Uppsala, Skövde och Jönköping. Flera har fått erbjudande om omplacering, men har tackat nej bland annat på grund av långa avstånd. Det uppger Stellan Svensson, ordförande i Handels riksomfattande klubb för administrativ personal inom Seko. Han är själv en av de uppsagda eftersom hans kontor i Jönköping kommer att läggas ner.
– Som jag uppfattat det finns ingen som lämnar detta med bitterhet. Visst. Situationen är ledsam, men man har gjort så bra ifrån sig som möjligt från arbetsgivarens sida. Nu får man lyfta upp hakan och se över horisonten lite. Det är heller ingen lätt situation för de som blir kvar. Personalen försvinner, men inte arbetet, säger Stellan Svensson.

Den berörda personalen har nu till 22 juni på sig att svara på hur de vill gå vidare. Seko erbjuder ett omställningspaket som bland annat innebär att uppsagda som vill byta yrkesbana kan få lön under utbildningstiden. Lönen betalas ut olika länge beroende på hur lång tid man varit anställd, dock längst i 18 månader eller tills att man fått nytt jobb, och inte samtidigt som studiebidrag. Som uppsagd kan man också få en personlig rådgivare som bland annat hjälper till med att hitta metoder för att få jobb.
En uppsagd som får en ny anställning innan ersättningen från Seko löpt ut får löneutfyllnad en period om den nya månadslönen är lägre. Den som varken vill söka nytt jobb eller utbilda sig kan få avgångsvederlag, olika stort beroende på hur länge man jobbat. Om man flyttar till annan ort för att ta en ny anställning inom Seko står Seko för flyttkostnaderna.
31 augusti 2008 ska uppsägningar och omplaceringar vara genomförda.