Vilken är den viktigaste frågan för unga i Handels?

Veronika Ulriksson, 24 år, lagret Selector logistik, Jönköping:
– Deltidsfrågan, främst inom butiker. Det är orättvist att det blir ett problem bara inom vissa branscher, inom lager är det självklart med heltid. Dessutom är det mest killar inom butiker som får heltid. Man kan lösa det via kollektivavtal eller genom att lagstadga om rätt till heltid och möjlighet till deltid.

Viktor Zackrisson, snart 26 år, Coop Konsum, Vansbro:
– Att vi blir fler aktiva ungdomar. Och då måste vi ha en fackföreningsrörelse som gör att ungdomar känner sig hemma. Om det behövs – slakta allt vad heliga kor heter. Inget får vara för radikalt och nytt för att våga testas, som nätombudsmannen på Facebook eller som vår lokala ungdomsgrupp som har all kommunikation mellan mötena på Facebook.

Petra Lindblom, 28 år, Coop Forum Jägersro, Malmö:
– Tryggare anställningsformer och rätt till heltid. Det är så många unga som har svårt att få heltid och fast anställning, speciellt unga tjejer. I slutänden handlar det om att ha en trygg framtid. Ett jobb att gå till, pengar till hyran. Mellan att få heltid eller fast anställning tror jag att fast anställning är viktigast.

Martin Johansson, 26 år, Servera, Halmstad:
– Deltidsproblematiken. Unga som jobbar deltid kanske väljer att stå utanför fack och a-kassa för pengarnas skull. Att stå utanför facket kan leda till att man förlorar inflytande på arbetsplatsen. Det är verkligen inte bra. För att inte förlora medlemmar måste man kanske ha ett anpassat medlemskap.
CUK består förutom de nya ledamöterna av Mats Törnblom, Sophia Andersson och Tobias Hagström. Ledamöterna måste vara under 30 år.

Handels ungdomsorganisation består av lokala ungdomskommittéer, LUK, och en central ungdomskommitté, CUK. CUK ska leda, utveckla och samordna ungdomsarbetet centralt och se till att LUK:arnas arbete fungerar.