– Det är en mix av två system, arbetsgivaren får igenom lönesamtalsmodellen och vi får igenom möjligheten att förhandla såväl lokalt som centralt, säger John Haataja.
Efter lönesamtalen ska arbetsgivaren meddela de nya lönerna till de anställda och till Handels. Om arbetsgivaren och den anställde inte är överens kan Handels begära facklig förhandling på såväl lokal som central nivå. Är man fortfarande inte eniga då får den anställde en högre lönegaranti på 450 kronor, vilket betyder att arbetsgivaren får en mindre lönepott att fördela vid de individuella lönesamtalen.
Därmed satte Handels och KFO som företräder Folksam punkt för en tvist som pågått sedan åttonde april då förhandlingarna strandade. Därefter har parterna fått hjälp att komma till en lösning av förlikningsnämnden.