I torsdags, den 22 maj, träffades gruppen för att bland annat diskutera denna fråga, som enligt Thomas Eulau främst handlar om säkerhet, men också om att tillgängligheten för konsumenterna inte begränsas.

Det var i början av februari som det blev känt att köpcentrumägaren Boultbee inte ville att politiska och religiösa organisationer skulle ordna aktiviteter i deras köpcentrum. Bland annat nekades LO tillträde till ett av företagens tio köpcentrum i Stockholm. Inställningen möttes av kritik och till Handelsnytt sa Boultbees ägare Bo Falk att de ”vill ha trygga centrum, fria från politisk och religiös påverkan. Men att de inte kan ha egna ordningsregler som strider mot svensk lag”. För att komma till rätt med hur köpcentrumägarna kan agera togs frågan upp i Köpcentra Stockholm, där Boultbee är medlem. Sedan dess har frågan diskuterats i gruppen.
– Frågan är mycket svår att hantera eftersom en del köpcentrum är både offentlig plats och privat mark samtidigt. Frågan måste lösas i samråd mellan handel, fastighetsägare, kommun och polis, säger Thomas Eulau.

Men enligt Thomas Bull, jurist på Uppsala Universitet och expert på demonstrationsfrihet, är frågan relativt enkelt.
– Köpcentrumägare kan inte bestämma vilka som har rätt att vistas på centrumens ytor. För att kunna göra det krävs det att riksdagen ändrar i grundlagen eller i ordningslagen, säger han.

Något Thomas Eulau är medveten om.
– Vi är självklart för yttrandefrihet, men även schysta demonstrationer kan bli störande och farliga ur säkerhetssynpunkt. Vi måste gå vidare i denna viktiga fråga, säger han.

Nu lutar det åt att det blir ett extra möte då Köpcentrum Stockholm enbart ska diskutera detta.

Köpcentra Stockholm är ett forum för köpcentrumägare som samordnas av Svensk Handel. I forumet diskuteras frågor som är av gemensamt intresse för handelsföretag och fastighetsägare. Gruppen träffas fyra gånger om året.