Därmed tar Handels upp debatten från i höstas, då de och åtta andra tjänsteförbund menade att ”LO måste lämna 1950-talet”, att det är dags att fokusera på den bransch där människor arbetar idag, nämligen tjänstesektorn. Och nu vill Handels, Seko och Hotell- och Restaurang Facket att kongressen beslutar om en strategi för hur detta ska ske. LO-styrelsen håller med om att det behövs fokus på den växande tjänstesektorn men vill överlämna frågan till LOs representantskap.

Handels vill även att LO ska samarbeta med socialdemokraterna om den nya arbetslöshetsförsäkringen.
Dessutom vill Handels att LO ska arbeta för att en obligatorisk företagshälsovård med resurser att ge sjukskrivna rehabiliteringsbehandling införs i kollektivavtalet samt att LO verkar för att föräldraförsäkringen delas lika mellan föräldrarna.

Och i år stödjer LO-styrelsen delvis tidigare års förslag från Handels om att fackförbund som värvar medlemmar för att slussa dem vidare till andra förbund inom LO ska få ökade resurser. LO-styrelsen vill att en utredning tittar på hur arbetet för dessa ”inslussningsförbund” kan underlättas. Men enligt LO-styrelsen är kravet på ekonomisk ersättning till inslussningsförbunden en fråga för de inblandade förbunden, inte för kongressen.

På kongressen fattas beslut om motioner som både förbunden och dess avdelningar har lämnat in. Två förslag från Handels-avdelningar handlar om rätten till heltid, som avdelningarna vill skriva in lagen. LO-styrelsen vill vänta till nästa avtalsrörelse med att lyfta frågan, därefter är det dags att arbeta för att ändra lagen.

Kongressen består av 300 ombud från LO:s 15 förbund. Ett av förbunden är Handels, som har 28 kongressombud. Kongressen hålls vart fjärde år och bestämmer LO:s riktlinjer.