För att den nya avgiften ska börja gälla måste den dock godkännas av Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen, IAF, vilket erfarenheterna visar att de vanligtvis gör.
Bakgrunden till avgiftssänkningen är ett riksdagsbeslut 22 maj. A-kasseavgiften ska från 1 juli mer än i dag påverkas av hur mycket arbetslöshetsersättning som betalas ut till a-kassans medlemmar, enligt principen hög arbetslöshet, hög avgift.
– De flesta kassor sänker avgiften. Vår avgift utgår från en prognos, jag tror och hoppas att den kommer att sträcka sig tolv månader framåt. Men det finns en risk att en höjning eller sänkning av arbetslösheten gör att vi måste justera avgiften, säger Harald Petersson, föreståndare Handels a-kassa.
Den som är sjukskriven och arbetslös eller som är helt arbetslös behöver inte betala någon avgift.

A-kasseavgiften består av två delar. Dels av en arbetslöshetsavgift till staten, dels av en medlemsavgift till a-kassan. Det är arbetslöshetsavgiften som kommer att sänkas från 250 till 210 kronor. Medlemsavgiften till a-kassan kommer som idag att ligga på 95 kronor för dem som också är medlemmar i Handels och 117 kronor för icke-medlemmar.

Ytterligare beslut som togs 22 maj var att införa ytterligare två karensdagar från 7 juli. Det kommer alltså inte betalas någon a-kasseersättning under de sju första dagarna av arbetslöshet. I dag är karensen fem dagar.