– Det här är en av de svåraste frågorna vi har, sa LO:s ordförande Wanja Lundby-Wedin när hon gav sig in i debatten, sedan det stod klart att kongressen fattat två motstridiga beslut.
Wanja Lundby-Wedin fick med sig kongressombuden på att lämna frågan till redaktionsutskottet, som nu har i uppdrag att jämka samman kongressens motionssvar med styrelsens riktlinjer.
– Det bästa vi kan göra är att vara tydliga i riktlinjerna, sa hon till kongressen vid lunchtid idag, måndag.

I de riktlinjer som LO:s styrelse hade skrivit inför kongressen om arbetsmarknad och sysselsättning står att LO ska verka för att de allra flesta löntagare omfattas av ett inkomstskydd som ger ersättning motsvarande 80 procent vid arbetslöshet. Handels och Hotell och restaurangfacket, HRF, hade skrivit en motion om att LO bör verka för en nivå om 90 procent och slopade karensdagar. Ingen därifrån gick i förstone upp och yrkade på bifall till motionen, mot LO-styrelsens förslag. Istället var det en ledamot från Kommunal, Dan Gabrielsson, som yrkade på bifall till motionens förslag och som lyckades få med sig kongressen på detta.

När det stod klart att beslutet stred mot det man tidigare fattat blev det fart i talarstolen.
– Vi måste vara realistiska också. Hellre fler som får 80 procent än färre som får 90 procent, tyckte Martin Gunnarsson från IF Metall, vars kongress nyligen fattat beslut om att ställa sig bakom 80 procentsnivån.
LO:s chefsekonom Dan Andersson försökte få kongressen att besinna sig och tänka efter: Är det ens möjligt att verkställa ett beslut om en nivå på 90 procent som ska gälla alla löntagare?
– Vi måste få en försäkring som omfattar alla, även medelinkomsttagarna.
Debatten kom att handla om visionerna å ena sidan och det realistiska å den andra. Therese Möller, ledamot i Handels styrelse, hade sin syn klar:
– Handels har ett kongressbeslut på att vi ska verka för en a-kassa på 90 procent. Och vi måste kunna stå upp för det vi tror på, sa hon.
Kongressen kommer att få ta ställning till redaktionskommitténs förslag i dessa frågor, vilket måste ske före onsdag, när kongressen avslutas.