Många av LO-ombuden talade sig under söndagen varma för vikten av att nå de unga och kongressen beslutade att de ska prioriteras i medlemsrekryteringen. De tillhör den grupp där otryggheten i form av tidsbegränsad anställning är som störst. Och detta, hur LO-förbunden ska nå dem som inte har en fast anknytning i arbetslivet, tog Handels i Göteborg och Stockholm fasta på i sina motioner om ett anpassat medlemskap för dem med svag anknytning till arbetsmarknaden. Kongressen antog motionerna och ska nu tillsätta en utredning för att se över möjligheterna för detta. Men Handels Jessica Samuelsson ville gå steget längre.
– Jag vill göra ett tillägg. Utredningen måste vara färdig och presenteras för LO:s representantskap våren 2009. Den måste göras nu, om vi menar allvar med att ökad organisationsgrad är det viktigaste, sa Jessica Samuelsson, vice ordförande i Handels Göteborgs styrelse.
Och hon fick såväl kongressen som LO:s styrelse med sig.
– Omprövningstiden är förbi. Det är jättebra att hotta upp tempot, svarade Claes-Göran Enman, chef för LO:s organisationsenhet.
Även nya former att nå ungdomar på skolor ska utvecklas, dels genom förbättrad kontakt med elevråden, dels genom bokbordsaktiviteter. Dessutom kvarstår förra kongressens mål att alla elever i gymnasiet ska ha fått information om facket.
LO-kongressen beslutade också om att utveckla en gemensam 24-timmarssrvice på nätet och att se över möjligheten att ha telefonservice även på kvällar och helger.
Bland LO:s medlemmar har 42 procent av kvinnorna i ålder 16-24 år en tidsbegränsad anställning, jämfört med 15 procent för kvinnor i åldern 30-44 år och 9 procent av dem som är 45-54 år. Män har i högre utsträckning än kvinnor tillsvidareanställningar. För män i åldrarna 16-24 år har 26 procent tidsbegränsad anställning, enligt rapporten ”LO-förbund i samverkan” som LO:s styrelse tagit fram till kongressen.
Organisationsgraden bland unga är låg – färre än hälften, 45 procent, av dem som är under 30 år är medlemmar i något fackförbund. Det visar siffror som statistiska centralbyrån tagit fram åt TV4.