– Det är ett bra förslag från LO:s styrelse att ge denna fråga till repskapet, tyckte Handels ordförande Lars-Anders Häggström.
Tidsbegränsade anställningar och deltider är mycket vanliga i den starkt växande tjänstesektorn, där organisationsgraden inte alls är lika hög som inom till exempel industrisektorn. Det ställer stora krav på fackföreningsrörelsen, menade Lars-Anders Häggström, som förklaring till behovet av en gemensam strategi.
Linda Larsson från Hotell och restaurangfacket, som stod bakom motionen tillsammans med Handels och Seko, ville inte vänta på att repskapet ska behandla frågan i höst. Hon hade hellre velat att kongressen beslutade på en gång om att avsätta ekonomiska och utredande resurser för att utarbeta en gemensam strategi.
– I den här branschen är det som att börja från början med det fackliga arbetet. Såna är villkoren inom tjänstesektorn, konstaterade hon.