Handels, Seko:s och Hotell- och Restaurang Facket krävde att nivån för sjukpenningen höjs till 90 procent av den sjukpenningsgrundande inkomsten (SGI) och att karensdagen i sjukförsäkringen slopas.
– Vi måste verkligen kämpa för det groteska förslag som riksdagen imorgon fattar beslut om och som kommer att drabba så många människors framtid. Vi behöver ta krafttag mot regeringen. Vi måste visa att vi tror på ett Sverige där alla har en plats, sa Tomas Andersson, Handelsombud från Uppsala.

Det var flera som gick upp i talarstolen och krävde att förslaget skulle gå igenom.
– Jag trodde aldrig jag skulle få höra LO säga att de vill ha ett tvåklassamhälle, sa Richard Bondesson från HRF.
Och att LO inte ville verka för att karensdagen skulle slopas hade de svårt att förstå – flera menade att det inte finns ett rättvist karensdagssystem.
– Karensdagen innebär att vi har en omfattande sjuknärvaro på våra arbetsplatser för att man helt enkelt inte har råd att vara hemma fast man borde. Det rör många av våra medlemmar som har låga löner och ofta de slitsamma jobben, sa Birgit Ludvigsson, Handelsombud från Linköping.

Även om Renée Andersson som var föredragande höll med de debatterandes resonemang om att det måste gå att klara sig på sin sjukförsäkring och att avtalsförsäkringar inte ska vara avgörande för att klara av försörjning ville hon avslå förslaget.
– Det är inte rimligt att höja sjukpenningen till 90 procent. Vi menar att den samlade ersättningsnivån ska vara 90 procent, 80 procent av den sjukpenningsgrundade inkomsten och 10 procent från avtalsförsäkringar, sa hon.

Men kongressen röstade, med majoritet, mot styrelsen och för Handels, Seko:s och Hotell- och Restaurang Fackets motion. Och i LO:s riktlinjer skrivs nu in att ersättningsnivån ska vara 90 procent av SGI, och att LO ska verka för att karensdagen slopas.