Handels avdelningar i Halmstad, Örebro och Göteborg, som hade två motioner rörande åldersgräns i kassan, vann igår en halv seger. De ville att LO skulle verka för en generell åldersgräns på 18 år för kassajobb, men under kongressens förhandlingar begärde Kerstin Rosell från Handels i Halmstad ett tillägg om att minderåriga inte ska få sälja varor som kräver att köparen är 18 år.
LO:s styrelse avslog såväl ursprungsmotionen som tillägget – men påpekade att de i sitt motionsutlåtande skrivit att åldersgränsen för kassaarbete vad gäller försäljning av öl, cigaretter, spel och pengar i butik (samt framtida försäljning av vin och läkemedel) ska var 18 år. Därmed har Kerstin Rosell LO med sig vad gäller en 18-årsgräns för försäljning av ovanstående varor.
Det gick inte lika bra för de Handels-avdelningar som hade skrivit motioner om begränsade öppettider.
– I vården finns det behov, men vi behöver inte handla i en livsmedelsbutik klockan nio på kvällen. Vi kan hejda denna trend, sa Maria Andersson-Nordström, Handels i Luleå, som ville att kongressen skulle besluta att verka för att butikerna stänger senast klockan 21.
Men LO:s styrelse menade att det är svårt att organisera en opinion mot sena öppettider och ville hellre se att öppettiderna reglerades i branschens kollektivavtal. Kongressen höll med.
Trollhättans och Skövdes vädjan om att LO-förbunden skulle följa Handels kongressbeslut från 2006 – att arbeta för att butiker ska vara stängda på påskdagen, midsommardagen, juldagen, nyårsafton och första maj – genom att inte handla på dessa dagar fick inte heller gehör.