– Eftersom vi bara arbetar några timmar för varje företag har de sällan ett engagemang för vår arbetsmiljö, och butikerna har avtal och schysta villkor för sina anställda, men bryr sig inte om oss som kommer in och gör jobb åt dem i deras butiker, säger Helen Hallberg.

Hon är en av dem som hört av sig till Handelsnytt efter artiklarna om att stora livsmedelskedjor anlitar företag som saknar kollektivavtal. Förutom demonstratörer som gör matbjudningar i butiker jobbar även varuupplockare som Helen Hallberg på dessa företag. Jobbet som varuupplockare innebär att hon fyller butikshyllorna och ser till att varorna är strategiskt placerade. Det är många tunga lyft när varor ska lastas av och plockas upp, men några arbetsredskap finns sällan att tillgå, varken i butikerna eller av demoföretagen.
– Vi får inte något friskvårdsbidrag för till exempel massage eller ryggträning. Men vi får inte heller knivar eller handskar som vi behöver när vi packar upp varor eller skor med stålhättor som behövs när vi kör truck, säger Helen Hallberg.

Ett av de fem företagen som Helen Hallberg arbetar för är Butikssupport. De saknar kollektivavtal och har ett 150-tal anställda. Carsten Bengtsson som äger Butikssupport vill inte svara på frågan varför de inte har avtal, men säger att arbetsredskap som knivar och sådant får de anställda ibland av leverantörerna, i annat fall håller Butikssupport de anställda med det.
Har ni någon friskvård för era anställda?
– Nej, vi har inget friskvård, säger han.
Varför?
– Hur ska vi kunna lösa det praktiskt? Vi har runt 150 anställda som arbetar mellan 1 och 40 timmar. Friskvård är något för gemene man att syssla med, säger Carsten Bengtsson.

Ett annat företag som har varuupplockare anställda är Demogruppen. De har uppmärksammat att det finns brister i deras medarbetares arbetsmiljö. Och förutom att tillhandahålla arbetskläder vill nu vd:n Anna Viklund att en samordnare på butikerna utses så att hon kan vända sig till denna person om någon i hennes personal har kritik mot butiken – oavsett om det gäller mobbning eller dåliga arbetsrutiner.
– Att arbeta med arbetsmiljön är också ett konkurrensverktyg, för jag tror att på lång sikt kommer kunderna att efterfråga seriösa företag som tänker på de anställdas arbetsmiljö och arbetsvillkor, säger hon.

Som åtskilliga av dem som arbetar med matbjudningar har de företag Helen Hallberg och hennes kollegor jobbar på många gånger inte kollektivavtal. Helen Hallberg vittnar också om att kollegor blivit uppsagda med omedelbar verkan.
Varför jobbar du kvar under dessa förhållanden?
– Vad är alternativet? Arbetslöshet? frågar Helen Hallberg.

Enligt arbetsmiljölagen har arbetsgivaren ansvaret för de anställdas arbetsmiljö, och eventuell skyddsutrustning ska ges av arbetsgivaren. Den som hyr ut personal ska ta reda på hur arbetsmiljön är på den plats som de anställda ska jobba. Den som hyr in personalen har också enligt arbetsmiljölagen ett ansvar.