I Hemköps butik i centrala Sundsvall har alla anställda, förutom ledningsgruppen, fått sin arbetstid minskad med i snitt tio timmar i veckan. En del av de heltidsanställda har fått sin tjänst nedskuren med 13,25 timmar till 25 timmar, vilket innebär en sänkning på lönen med minst 6000 kronor i månaden.
– Personalen vill inte uttala sig i media men de har uttryckt en förståelse för situationen om att neddragningar måste göras, säger Erika Bergman, ombudsman som förhandlat för de anställda på Hemköps butik i centrala Sundsvall.
Anledningen till att Handels gått med på att dra ner på tid istället för att tillämpa turordningsregeln är att arbetsgivaren i det här fallet kunde påvisa starka skäl för att ha kvar antalet anställda, menar Eika Bergman.
– Butiken har öppet mellan 8 och 22. Alla anställda behövs för att schemat ska gå ihop. Vi har försökt i det längsta för att slippa minska på tjänsterna. Men det gick inte att lösa på något annat sätt.
De anställda omfattas av en omställningsförsäkring som gäller enligt kollektivavtalet, vilket innebär att alla kommer att få hjälp att hitta nya jobb.
Inger Sjöstrand, Hemköps fackliga samordnare, tror att de anställda i Sundsvall kommer att välja att säga upp sig.
– ­Det är fruktansvärt! En lön på 25 timmar i veckan ligger under levnadsnormen. Det går inte ens att betala en hyra med den lönen, säger hon.
I Dalarna, där Inger Sjöstrand själv jobbar, kommer två till tre av tio Hemköpsbutiker att beröras. 10 till 60 timmar per vecka och butik ska bantas.
– Vi tittar över vakanserna i första hand. Därefter används turordningsreglerna, sist in, först ut, för varje butik, säger hon.
För Hemköps butiker i Stockholmsområdet är det en gemensam turordning för alla butiker som gäller. Listor finns ute på butikerna där personalen ska skriva upp hur länge de varit anställda och om de är med i Handels. Därefter sammanställs en gemensam turordningslista för Stockholm, Solna och Sundbyberg. Det kan betyda att anställda måste byta arbetsplats.

Hemköp Skanstull är en av de butiker som kan få personal från andra butiker i Stockholmsområdet eftersom den har personalbrist. Ruey-Hwa Lin, fackligt aktiv där, menar att det finns vissa nackdelar med det gemensamma turordningssystemet eftersom rätt man kanske inte alltid hamnar på precis rätt plats. Men fördelarna överväger ändå, tycker han.
– Det är rättvist.
Ruey-Hwa Lin menar att den viktigaste frågan är öppettiderna.
– Det är orimligt att ha kvar långa kvällsöppettider och samtidigt säga upp personal, när ändå försäljningen är dålig efter kl 20.00. Även helgöppettiderna borde ses över av samma anledning, säger han.
I Göteborg märks också neddragningarna.
– Vi hoppas slippa säga upp folk i vår butik, säger Maivor Thorkildsen på Hemköp vid Hvitfeldsplatsen i centrala Göteborg.
­– Det är inte roligt det här. Vi ska i första hand titta på vikariat som löper ut. Turordningsreglerna gäller.
Jan Andersson, Hemköps central facklig grupp i Skåne har ännu inte hört något om neddragningarna. ­
– I Malmö har inga diskussioner kommit igång ännu.
I stor sett alla Hemköps 79 egenägda butiker måste spara.
– På några butiker löser vi det genom naturliga avgångar, översyn av vakanser, logistik och drift, säger Hemköps driftschef, Jonas Ragnhage.

Orsaken till neddragningarna i Hemköps egenägda butiker är enligt företaget den ökande konkurrensen och minskad försäljning.
Hemköps 83 franchisingföretag berörs inte av besparingarna.