– Det här är ett sätt att vända trenden. Det som gör att vi tappar medlemmar är att vi inte rekryterar lika många som förut. Vi har glömt att vi ständigt måste ställa frågan: ”Är du med i Handels?” Vi tror att vi kan nå unga och dem med otrygga anställningar – de som behöver oss allra mest – genom att de två första månaderna blir avgiftsfria, säger Susanna Gideonsson, Handels förste vice ordförande.
Alla avdelningar ska öka antalet nya medlemmar med minst 40 procent, jämfört med perioden januari till maj 2008. Avdelningen i Örebro ska till exempel värva 40 nya medlemmar i månaden, istället för 28. Men med erbjudandet om gratis medlemskap de två första månaderna tror inte Agneta Åsgård-Larsson, förste ombudsman i Örebro, att det kommer att bli allt för knivigt att nå det nya målet.
– Vi har redan planerat ett uppsökarprojekt till hösten, eftersom ett stort köpcentrum med många butiker öppnar här utanför Örebro. Det här är en spännande utmaning. Jag tror att sommarjobbare och de som tycker att det är dyrt att vara med i facket kommer att gå med nu. Det här är ett sätt att nå dem.

Elise Mann, förste ombudsman i Halmstad, var inte lika övertygad, i alla fall inte till en början.
– Min första spontana reaktion var att man inte lockar medlemmar bara för att de två första medlemsmånaderna är gratis. Men nu tror jag att det kan locka ungdomar som sommarjobbar, de som jobbar få timmar och de med tillfälliga anställningar. Sen tror jag det kan bli en sporre för oss också. Det är inte alltid så lätt att värva medlemmar – vi har prövat det mesta, till exempel har vi sedan tidigare en kampanj där den som värvar en medlem får en biobiljett eller två trisslotter – men när medlemstappet ändå fortsätter kan man tappa sugen, men nu har vi fått en ny sporre, säger hon.

Medlemsrekrytering är sedan tidigare ett prioriterat område inom Handels, precis som inom andra LO-förbund. Roger Hemming, förste ombudsman i Dalarna, tycker att det är bra att avdelningarna nu får konkreta mål för medlemsvärvningen.
– Vi får ett mätinstrument som visar om vi gör ett bra arbete eller inte. Om vi inte når upp till målet måste vi ta oss en allvarlig funderare på vad vi gör fel och går det bra kan vi delge andra avdelningar hur vi jobbar.

De två avgiftsfria månaderna för nya medlemmar gäller från den 1 juli till och med den sista december i år.

Hittills i år har Handels tappat 3 400 medlemmar och antalet nya medlemmar har minskat med 14 procent.
Medlemsavgiften skiljer sig åt mellan avdelningarna. En person som tjänar 12 000 kronor betalar exempelvis 228 kronor till förbundet om han/hon tillhör Örebro men 230 kronor om han/hon tillhör Stockholm.

Den som dessutom är med i a-kassan betalar även en avgift dit. Från och med den första juli är den 305 kronor (327 för den som inte är med i förbundet). A-kasseavgiften berörs inte av förändringarna i medlemsavgiften till förbundet.