Sedan början av april har Handels och Selecta varit oeniga om hur Selectas lönesystem som började gälla den 1 januari i år ska tolkas. Närmare bestämt är det höjningen av grundlönedelen i lönesystemet som parterna inte kan komma överens om. Enligt Handels ska höjningen vara högre än vad Selecta anser – och den ska omfatta alla, inte bara dem som hamnar under minilönen, som höjs årligen. Nu får Arbetsdomstolen avgöra.
– Om vi får rätt i Arbetsdomstolen är det vår tolkning som ska gälla. Selecta är beredd att följa Arbetsdomstolens beslut. Om vi får rätt kommer de att betala ut retroaktiva löneökningar, säger Mikael Segel som är ombudsman på Handels.

Många lokala löneförhandlingar har skjutits upp i väntan på att de centrala parterna ska enas om en tolkning. En del klubbar har begärt centrala löneförhandlingar. Enligt Mikael Segel kan de lokala löneförhandlingarna nu återupptas.
– Grundlönedelen kommer nu att justeras efter Arbetsdomstolens beslut, men fördelningen av det lokala löneutrymmet kan fördelas utifrån lönesystemet, säger han.

Selecta finns på 35 orter i Sverige och har runt 200 Handelsmedlemmar.

Handelsnytt har sökt Selecta utan resultat.