Efter Handelsnytts rapportering (nr 4 och 5) om att Coop anlitar företag som saknar kollektivavtal meddelade Coop att de skulle se över rutinerna för hur de anlitar företag. En checklista skulle tas fram för att säkerställa att frågan om kollektivavtal alltid tas upp. Ännu tydligare var Lars Idermark vd för KF där Coop Sverige och Coop Medmera ingår: ”företag som arbetar för Coop ska ha kollektivavtal”, sa han då till Handelsnytt. Ändå inledde Coop Medmera i början av juni ett samarbete med Löplabbet som saknar kollektivavtal. Enligt Löplabbets vd Eric Vitéz har de inte för avsikt att teckna något.
– Vi täcker in det som ett kollektivavtal innebär. Vi avsätter till exempel pengar till tjänstepension för våra anställda, säger han.

Coop Medmera frågade inte heller Löplabbet om de hade kollektivavtal.
– När jag fick frågan från dig diskuterade jag kollektivavtal med Coop Medmera, men det var överhuvudtaget ingenting de efterfrågade, säger Eric Vitéz till Handelsnytt.
Att Coop Medmera inte frågade om kollektivavtal bekräftar Coop Medmeras marknadschef Lena Grönwall.
– Det är en fråga för företaget och de anställda och ingenting som vi i dagsläget efterfrågar. Vi tittar i första hand på affärsidén och om företaget är solitt. Vad gäller personalfrågor och avtal har jag inte bilden helt klar för mig, utan behöver uppdatera mig på området, säger hon.
Senare återkommer Lena Grönwall och berättar att hon nu fått större klarhet i vad som gäller.
– Checklistan var så pass ny att den inte riktigt hade nått ut i hela koncernen än. Vi kommer nu att diskutera kollektivavtal med Löplabbet och med alla framtida samarbetspartners. Det är bra att detta kom till vår kännedom, säger hon.

Lars Idermark har inte gått att nå när denna artikel ska publiceras.

Coop Medmera är konsumentkooperationens medlemskort och ger medlemmar rabatter, erbjudanden och förmåner. Det finns idag 3,5 miljoner Coop Medmera kort.
Coop Medmera och Löplabbets samarbete innebär att den som har ett Coop MedMera-kort får poäng på allt som köps på Löplabbet och efter ett visst antal poäng ges en premiecheck. Och efter ett visst antal poäng ges även tio procent rabatt på Löplabbet.
Kooperativa förbundet, KF, är bland annat en detaljhandelskoncern där butikskedjorna Coop Sverige, Coop Konsum, Coop Nära, Coop Extra, Coop Forum och Coop Bygg ingår.
Löplabbet har butiker i 14 städer i Sverige och omsätter runt 100 miljoner kronor.