Hudsjukdomar hos frisörer är vanliga och kan leda till sjukskrivningar och byte av jobb. De kemikalier som används vid hårfärgning kan ge både allergier och andra sjukdomar som cancer. Handskar är ett sätt att skydda sig men räcker inte alltid. Handskarna användas ofta fel, enligt Marie-Louise Lind, yrkeshygieniker vid Centrum för folkhälsa, som beviljats tre miljoner kronor av Afa försäkring för att studera hudexponering av hårfärgämnen hos frisörer.
Ett tiotal frisörer i Stockholmsområdet kommer att tillfrågas om de vill ingå i studien.
– Liknande studier har gjorts tidigare på 33 frisörer då vi mätte hur mycket färgämnen som hamnar på huden. Vi fann då ämnen på händerna även hos de frisörer som använde handskar. Nu ska vi göra en ännu noggrannare studie och undersöka vilka arbetsmoment som medför de största riskerna att utsättas för kemikalier. Exempelvis när i arbetsprocessen som man sätter på handskarna, före eller efter tillredningen av färgprodukten, under färgningen eller under skölj och klippning.

Forskarna ska också försöka ta reda på hur mycket ämnen som släpper från färgat hår efter behandlingen och under hur lång tid, förklarar Marie-Louise Lind. Det kan vara så att hår som inte är nyfärgat ändå avger ämnen under klippning och schamponering. I så fall kanske det är motiverat att alltid rekommendera handskar vid behandling av färgat hår, även då det inte är nygjort, menar hon.

Forskarna tror också att ämnen från färgprodukter hamnar på telefonlurar, duschhandtag och vagnar i salongen och ska därför mäta det. Liksom om spår av färgämnen finns kvar i använda skyddshandskar och därför hamnar på händerna när handsken återanvänds på salongen.
– Vi ska också fortsätta analysera handskarna och mäta hur de står emot vissa ämnen. Tidigare har vi studerat de tre mycket allergena ämnena; para-phenylenediamine, toluene diamine, resorcinol, som tyvärr finns i de flesta färgprodukter idag. Nu ska vi titta närmare på om väteperoxid påverkar handskarnas genomsläpplighet.

Studien startar 2009 och ska pågå i tre år.