För de som både är medlemmar i Handels a-kassa och i fackförbundet Handels blir den nya månadsavgiften till a-kassan 305 kronor. För de som är arbetslösa blir den 95 kronor. För de som inte är medlemmar i Handels, och inte är arbetslösa, blir avgiften 327 kronor. För arbetslösa, 117 kronor.

Många a-kassor ändrar sina avgifter idag. De flesta får sänkt eller oförändrad avgift. De enda som får höjd avgift är medlemmarna i Hotell- och restauranganställdas och Teaterverksammas a-kassor.

Högst avgift får de som är med i Musikernas eller Sveriges fiskares a-kassor. För dem som också är medlemmar i den närliggande fackliga organisationen, och inte är arbetslösa, blir avgiften 415 kronor. Lägst avgift får Finans- och försäkringsbranschens a-kassas medlemmar, 118 kronor.

Bakgrunden till avgiftsändringarna är ett riksdagsbeslut om ett nytt system för hur arbetslöshetsavgiften ska räknas ut. Mer än idag ska den påverkas av hur hög arbetslösheten är för a-kassans medlemmar. Hög arbetslöshet ger hög avgift, låg arbetslöshet ger låg avgift.

Medlemsantalet i Handels a-kassa var 31 maj 153 758. Det är 1 279 medlemmar färre än 30 april.