Kvinnan har haft tjänst som säljledare i butiken sedan 2002. I oktober 2006 gick hon på föräldraledighet. När hon kom tillbaka i februari 2008 hade butiken genomgått organisationsförändringar. Utan att ha underrättats hade kvinnan fråntagits tjänsten som säljledare och förlorat sitt lönetillägg på 1500 kronor. Istället var hon nu anställd som säljare och hennes tidigare arbetsuppgifter hade lagts över på en nytillträdd butikschef. Att den nyinrättade tjänsten som butikschef var utlyst hade hon inte fått någon information om.
Kvinnan har missgynnats av skäl som har samband med henne föräldraledighet, det är ett brott mot föräldraledighetslagen, menar David Hellman, jurist vid LO-TCO Rättskydd.
– Hon borde ha informerats om att det pågick en omorganisering på arbetsplatsen och hon borde ha blivit erbjuden att söka tjänsten som butikschef. I stället blev hon förbigången på grund av att hon var föräldraledig. Det strider enligt Handels mot föräldraledighetslagen.
Arbetsgivaren håller inte med eftersom kvinnan själv inte hade begärt att få information om arbetsplatsen under föräldraledigheten.
Handelsanställdas förbund stämmer nu Brothers & Sisters i Arbetsdomstolen och kräver 150 000 kronor i allmänt skadestånd till kvinnan samt ersättning för förlorad inkomst från det datum hon fått lönen sänkt i förhållande till vad hon skulle ha fått som säljledare plus den mellanskillnad i lön hon hade fått om hon fått tjänsten som butikschef.