– Frågan är uppe på högsta ledningsnivå, säger Mattias Claesson, kommunikationsansvarig för riksidrottsförbundet.
– Så fort OS är över, i slutet av augusti, ska vi bjuda Handels, IF Metall och Svensk Handel till ett första möte.
Handels förbundsordförande Lars Anders Häggström ser fram emot samarbetet.
– Det är viktigt att riksidrottsförbundet har en policy som de kan föra ut i sin organisation. Vi kan ge en bild av hur det ser ut i sportklädesindustrin, hur globala ramavtal fungerar och vi kan bidra med internationella kontakter.

Det var under ett seminarium i Almedalen i somras då sportklädestillvekarnas villkor diskuterades som mer samarbete mellan fackföreningarna och riksidrottsförbundet utlovades. Riksidrottsförbundet medgav att de är dåligt insatta i under vilka villkor de sportkläder som används inom svensk idrottsrörelse tillverkas.
– Vi behöver mer kunskap om de här frågorna, liksom vi har behövt det när det gäller exempelvis miljöfrågorna. Samtliga förbund och idrottsföreningar är egna juridiska personer och sköter själva sina upphandlingar när det köper in idrottskläder. Det riksidrottsförbundet kan göra är att ta fram ett stöd eller rekommendationer till dem för deras agerande, säger Mattias Claesson.

Riksidrottsförbundet kan däremot inte utföra egna kontroller hos klädestillverkarna.
– Vi måste förlita oss på att våra leverantörer har den kontrollen. Däremot kan man tänka sig att vi ställer konkreta krav på våra leverantörer, att de har ett redovisat kontrollsystem för uppförandekoder.
Lars Anders Häggström tycker att det är hög tid att idrottsförbundet tar tag i frågan.
– De har ju i inte alls brytt sig om förhållandena i sportklädesindustrin tidigare. Nu visar de att de har ett moraliskt ansvar.