Vad förslaget innehåller vill inte Handels ombudsman Mikael Segel kommentera.
– Vi har fått ett förslag som vi ska processa med klubbarna och medlemmarna under september. I oktober ska vi vara klara att gå in i en slutförhandling med Ica.
Ett nytt företagsavtal för Icas samtliga lager började förhandlas redan 2005 men avbröts på grund av oenighet nu vid årskiftet.
Under våren har det pågått konflikter på Icas centrallager i Hacksta, Västerås, där missnöjet med ersättningar för schemalagda lördagar och skiftgång under storhelger varit stort. Försök att nå en lokal överenskommelse där övergick i slutet av april till centrala förhandlingar om ett nytt företagsavtal som ska gälla för alla Icas lager.

Ett nytt företagsavtal ska bland annat innehålla avtal för skift, lördagsarbete och arbete på storhelger. Avtalet kommer att omfatta Icas samtliga lager, Umeå, Årsta, Kallhäll, Borlänge, Västerås, Kungälv, Helsingborg, Malmö och Linköping och berör därmed närmare 3 000 anställda.