– Det vi tänker och tycker går inte trycka i ord, det är riktigt fruktansvärt hur de behandlar oss anställda. Men jag tror inte att någon deppat ihop alldeles, vi tar det med jämnmod. Och vi pratar och ventilerar med varandra, det är viktigt, säger handelsombudet på Coop Bygg i Sundsvall, Kikki Klüwert.
– Jag har lite funderingar på vad jag vill testa nu, men jag har inte hittat ”det”. Vissa av oss har aldrig sökt arbete, de vet nästan inte hur man fyller i ett kassakort till a-kassan.
I Helsingborg är personalen uppsagd, och i Sundsvall är den uppsagd från 1 september. Ett omställningsföretag har anlitats för att hjälpa dem vidare. Dessutom ska man söka avgångsbidrag och pengar ur den fond som finns för uppsagda inom kooperationen, bland annat för att utbilda sig.
Sundsvall är en expansiv handelsregion, men Handels ombudsman Jan-Christer Jonsson är inte säker på att de som sägs upp kommer ut till en gynnsam arbetsmarknad.
– Det är lite tveksamt. Visst är det en våldsam etablering här, men samtidigt diskuterar man att vi går in i en lågkonjunktur.
Ingen av de Coop Bygg som stänger kommer att ha gemensam turordning med Coop Forum, vilket är möjligt om fackklubben eller Handelsavdelningen begär. Gemensam turordning innebär att man räknar Bygg och Forums personal som en grupp, och att därmed också Forums personal kan bli uppsagd om någon där är anställd senare än någon på Bygg, enligt principen ”sist in-först ut”.
Men i Helsingborg finns inget Forum alls, och i Sundsvall finns inget som ägs av Coop Sverige.