Handels a-kassas medlemsantal låg sista juli på 151 800 personer.
– Folk går fortfarande med, men totalsiffran visar minus. Jag hoppas kunna ge ett annat svar någon gång. Nu blir det bara samma, samma. Man är uppgiven. Det känns som att man har monterat ner hela försäkringen. Fler blir utförsäkrade, avgiften är högre, och kraven för att få ersättning är högre, säger Handels a-kasseföreståndare, Harald Petersson.
Än så länge ser han inga effekter av den från juli sänkta avgiften till Handels a-kassa, från 345 kronor till 305 kronor.
I de flesta a-kassor minskar antalet medlemmar, men i vissa har tappet planat ut eller så har medlemsantalet till och med börjat öka. I till exempel Akademikernas och Finans- och försäkringsbranschens a-kassor ökar antalet medlemmar. De är också är de kassor med lägst avgifter.
Tappet i samtliga a-kassor var under juli 10 400 personer.