– Bara för att jag jobbade deltid under föräldraledigheten för att även min sambo skulle kunna vara hemma med vår dotter straffas jag och får en mycket lägre arbetslöshetsersättning, säger Annika Olsson.
Innan föräldraledigheten jobbade hon heltid på Hemköp. Men när hon skulle börja arbeta igen stod butiken inför nedskärningar och Annika Olsson blev arbetslös. Hon anmälde sig på arbetsförmedlingen och skickade in sina papper på arbetade timmar till a-kassan. Kort därefter fick hon beskedet att hennes ersättning skulle baseras på en deltidstjänst, eftersom hon arbetat motsvarande under tiden hon var hemma med sin dotter.
– Jag fick en chock! Hade vi vetat det hade vi gjort annorlunda, då hade jag varit hemma på heltid, säger Annika Olsson.
Enligt arbetslöshetsförsäkringen får den som är hemma med sina barn på heltid sin ersättning baserad på arbetstiden innan föräldraledigheten. Medan den som istället är hemma på deltid och arbetar får sin ersättning grundad på deltidsarbetet. Fram till 2002 baserade många a-kassor alla föräldraledigas ersättning på arbetstiden innan föräldraledigheten. Men en regeringsdom satte stopp för detta.
Handelsnytt har tidigare uppmärksammat detta (nr 1/06). Då sa dåvarande arbetslivsminister Hans Karlsson att regeringen skulle ta med detta i översynen av arbetslöshetsförsäkringen. Men nuvarande arbetsmarknadsministern Sven Otto Littorin har inga planer på att se över systemet igen.
– Jag kan naturligtvis förstå att de föräldrar som befinner sig i just denna situation tycker att det känns orimligt. Men det är nog så att man får ta det. Det är svårt att skapa ett system som tar hänsyn till allt, säger han till Handelsnytt.
Men det resonemanget förstår inte Handels förste vice ordförande Susanna Gideonsson alls. Hon tycker att det är enkelt – jämställ deltidsarbete och deltidsföräldraledighet med heltidsföräldraledighet. Då motverkar inte försäkringens utformning ett jämlikt föräldraskap.
– Det är inte svårt. Det handlar om en politisk vilja som inte finns.

Föräldralediga som uppfyller arbetsvillkoret får sin ersättning baserad på antal arbetade timmar.
Arbetsvillkoret uppfylls när du under de senaste tolv månaderna har jobbat minst 80 timmar i månaden i lägst 6 månader, eller minst 480 timmar under 6 månader i rad och då minst 50 timmar varje månad.