Många deltidare istället för få heltidare anses göra det mer flexibelt att bemanna butiken, till exempel för att man kan ta in extra folk bara under eftermiddagsruscher eller helgshopping. Men Kåre Mogemark, handlare på Ica Maxi i Haparanda, resonerar annorlunda.
– Pluset med många heltider är att personalen inte bara är här några timmar utan har fasta rutiner och vet hur saker och ting går till. Och ofta blir man effektivare om man är van. Sen är personalens fördel att den kan försörja sig på sitt arbete, och en fördel för mig är att de då inte far någon annanstans och jobbar. Minuset är att det är mindre flexibelt. Schemamässigt vore det definitivt enklare med 80 deltider istället för nära 40 heltider.
Butikens chef Frans Nordlund ser heltid som ett sätt att stå sig i konkurrensen om personal då butik efter butik öppnar i gränsområdet, till exempel Lindex i slutet av oktober.
– I Haparanda är tillgången på människor begränsad och ännu mer begränsad om du bara kan erbjuda deltid. I större städer är det lättare. Och konkurrensen om personal ökar. Om du hittar en person du vill ha och ger den deltid kanske du inte får behålla den så länge, speciellt inte när du inte kan stämpla upp som innan.
Ica Maxi Haparanda har ingen fackklubb. Ombudsman Anna-Karin Lilja har hållit i kontakterna och inte behövt ligga på om heltider.
– De ska ha en eloge. Maxi kan användas som ett gott exempel för att det går att få ihop scheman med många heltider.
Handels har länge drivit frågan om rätt till heltid med deltid som möjlighet. Förbundet vill i första hand få in det i kollektivavtal, i andra hand i lag.

Fakta Ica Maxi i Haparanda:
• 43 tillsvidareanställda. 31 kvinnor och 12 män.
• 38 heltid, 5 deltid. Deltidarna är kvinnor, några måste eller vill jobba deltid av hälso- eller familjeskäl. De jobbar 20-33 timmar.
• Inga visstidsanställda, men runt 15 ”springvikarier” som rings in vid behov.
• Butiken är öppen mellan klockan 8-21 alla dagar i veckan.
• Personalen har två veckors rullande schema. De flesta är vecka ett bara lediga en vardag, men vecka två både en vardag och helgen. Vanligast är att man under två veckor jobbar fyra kvällar, till klockan 21.
• När på dagen och hur många timmar man jobbar varierar för de flesta från dag till dag. Många jobbar klockan 7-17, 8-17, 9-18 eller 10-19. Klockan 12-17 har man mest personal.
• De flesta roterar mellan olika avdelningar, och kan kassan så att de kan hoppa in där om det blir rush, och tvärtom, att kassapersonal kan gå ut på golvet om det är lugnt. Däri ligger en flexibilitet.
• 34 personer är handelsmedlemmar, en är handelsombud.
• Butiken öppnade 5 december 2007, var dessförinnan Ica Supermarket på en annan plats i Haparanda.