Institutets lönestatistik visar att den genomsnittliga månadslönen i Sverige år 2007 var 25 800 kronor. Det är 800 kronor mer än året innan. Bland privatanställda arbetare, dit de flesta av Handels medlemsgrupper räknas, var medellönen 21 900 kronor i månaden. Män i den gruppen tjänade i snitt 22 600 kr/mån och kvinnor 20 300.

När inflationen räknats bort har lönerna ökat med 30 procent de senaste elva åren. Och enligt Medlingsinstitutet får de flesta löntagare verkliga löneökningar även i år, trots att inflationen just nu ligger över 4 procent. Generaldirektören Claes Stråth pekar på att den satsning på jämställda löner som inleddes med Handels banbrytande avtal förra våren faktiskt gett resultat.
– När vi har fått in ytterligare statistik tror jag att det kommer att finnas en bestående positiv effekt för lågavlönade kvinnoyrken, till exempel inom handel och hotell och restaurang, sa Claes Stråth till Sveriges Radio när statistiken presenterades.

Medlingsinstitutet är en statlig myndighet som har ansvar för medling i arbetstvister och sköter Sveriges officiella lönestatistik.