Dagligvaruhandeln är en överrepresenterad bransch när det gäller besvär i muskler och leder orsakad av ensidigt upprepat arbete och tunga lyft. Arbetet i utgångskassorna anses särskilt riskfyllt. Ändå finns det få studier om arbetsmiljön i livsmedelsbutiker.
– Det behövs exakta siffror och uppgifter på hur olika arbetsmoment belastar muskler och leder. Därför är den här studien så viktig, menar Kerstina Ohlsson från Yrkes- och miljömedicin i Lund, som är en av de forskare som jobbar med projektet.
Med hjälp av små elektroder som fästs på armarna och nacken kan de göra mycket exakta mätningar av hur musklerna reagerar i olika arbetsställningar, förklarar hon.
– Vi tittar på hur mycket av muskelns maxstyrka som används i olika moment och hur möjligheterna för återhämtning ser ut. Vi mäter också rörelsehastighet, hur snabbt kassören rör sina händer, i vilken vinkel och hur länge huvudet hålls framåtböjt, till exempel, säger Kerstina Ohlsson.

Katharina Edqvist, som jobbar på Ica Malmborgs Tuna i Lund, tycker att det var helt okej att gå omkring med elektroderna under en arbetsdag.
– Jag har själv inga problem med rygg och nacke just nu men tycker ändå det ska bli intressant att få se resultaten, om det har någon effekt på musklerna när jag jobbar och var det belastar mest. Det är mycket lyft i mitt arbete.

Man vet sedan tidigare studier att ett varierat arbetssätt är det bästa för kroppen och att rotation är ett bra sätt att förebygga arbetsskador. Enligt Arbetsmiljöverkets nya riktlinjer ska man inte heller arbeta mer än fyra timmar per dag i utgångskassorna om arbetet är starkt styrt och ensidigt upprepat.

Katharina Edqvist är en av flera hundra butiksanställda som har eller kommer att undersökas den närmaste tiden. På hennes arbetsplats ingår alla 80 anställda på ett eller annat sätt i studien. De som inte gått med mätinstrument har istället blivit intervjuade och fått svara på frågor om sin hälsa.
I studien ingår också en enkät som skickats ut till 3 000 butiksanställda som får svara på frågor om sin arbetssituation och sina eventuella besvär. Tanken är att man senare ska kunna jämföra resultaten med studier av andra yrkesgrupper.
För de butiker som deltagit i studien kommer deras resultat att återrapporteras. Inte de individuella resultaten, bara på gruppnivå i varje butik.
– Det är ett mycket viktigt moment eftersom arbetsgivare, arbetsledare och personal kan använda resultatet som en del av sitt arbetsmiljöarbete, säger Kerstina Ohlsson.