Det ska bli straffbart att låta personer under 18 år spela på tips och trav, sa spelutredaren Jan Nyrén på en konferens förra veckan. Straffet kan bli böter eller till och med fängelse. Men om det är butiksbiträdet eller butiksägaren som ska riskera att åtalas och straffas har utredningen inte bestämt.
– Den frågan har vi ännu inte löst. Problematiken är samma som vid försäljning av alkohol och tobak. Vi ska höra med dem som utreder de frågorna innan vi lägger fram vårt förslag, säger spelutredningens sekreterare Peter Alling till Handelsnytt.

Vid försäljning av folköl och tobak riktar sig straffet i dag mot den som sålt, det vill säga butiksbiträdet. Men när det gäller tobakslagen har regeringen tillsatt en utredning som ska fundera på att lägga ett större ansvar på handlaren. Skulle utredningens förslag peka i den riktningen kan det innebära ett genombrott för hur ansvarsfrågan ska betraktas även när det gäller försäljning av spel och alkohol. En annan utredning ser nämligen över alkohollagen.

Handels ordförande Lars-Anders Häggström har en klar uppfattning om hur lagen bör utformas.
– Jag hoppas att de kommer fram till den enda rimliga slutsatsen att det är den som har tillståndet att sälja, det vill säga arbetsgivaren, som ska stå under straffansvar. Arbetsgivaren får i sin tur utforma regler för de anställda. Om personalen bryter mot dem är det en arbetsrättslig fråga, inte en straffrättslig, säger Lars-Anders Häggström.
Han planerar att kontakta spelutredaren för att ge förbundets syn på saken. Utredningen som tillsattes förra sommaren ska lämna sina förslag till regeringen i december. Samma månad ska utredningarna om tobakslagen och alkohollagen vara klara.

Spelutredningen väntas föreslå att utländska spelbolag tillåts i Sverige. Spelbolaget Unibet ligger redan i startgroparna för en storsatsning på spelverksamhet i samarbete med Icahandlarna och branschföreningen Svensk servicehandel.