Hemglassbilarnas melodier kanske inte uppskattas av alla men få störs så mycket att de agerar rättsligt. Det gjorde dock den göteborgare som enligt egna uppgifter stördes uppemot sextio gånger per timme när bilen passerade hans område. Hemglass är inget fordon som gör samhällsnytta och dessutom har de en tidtabell och behöver inte signalera, menade han. Hans anmälan har gått via miljönämnden och länsstyrelsen till miljödomstolen i Vänersborg. Men inte heller här fick den störde gehör. Domstolen säger i sin dom att för att myndigheterna ska kunna ingripa krävs att det finns en risk för människors hälsa som inte är ringa eller helt tillfällig. Det handlar det inte om i Hemglassmelodins fall.
Anders Bengtsson, försäljningschef på företaget säger att de tycker att det är en jättebra signal. För de som verkligen störs gör Hemglass justeringar i ljudnivån eller bilens rutt. Men de har inga planer på att sluta använda den.
-Vi har använt den i trettio år och några gånger varje år kommer det klagomål, enstaka går vidare till kommun eller domstol. Men hittills har de klagande inte fått medhåll. Det är faktiskt ett varumärkesskyddat ljud.