Trots att Hemköp redan innan semestrarna beslutade att minska uppemot 1000 timmar per vecka och region, så dröjer beskeden för många av de anställda om hur nedskärningarna slår. I Stockholmsområdet ska närmare 600 timmar per vecka bort, det betyder ungefär 24 heltider. Men Hans-Gunnar Johansson som är ordförande i klubben för alla butikerna i Stockholm säger att han bara är klar med tre butiker. Och de faktiska uppsägningar har inte blivit så många.
-Många som legat långt ner på listan har lämnat av sig själva, de har väl känt på sig att det här är på väg.
Anledningen till att förhandlingarna inte kommit längre beror på arbetsgivaren, menar Hans-Gunnar Johansson.
-På de övriga butikerna har butikscheferna inte hört av sig, men det gör ju inte mig något. De kan ju inte göra något utan att först förhandla med mig. Då bryter de mot överenskommelsen.
För de anställda på butiken i Skanstull, som Handelsnytt tidigare berättat om, avvaktar Hans-Gunnar Johansson att den kommande nya chefens tillträde innan förhandlingarna kan ske där.
Jan Andersson, på Hemköp Tringeln i Malmö, som liksom Hans-Gunnar Johansson är medlem av den centrala fackliga gruppen på Hemköp, säger att de inte hört om några nedskärningar. Han tror att de ligger ganska bra till i bemanningen.
I Göteborg däremot är förhandlingarna klara för de flesta butiker, säger Maivor Thorkildsen som arbetar på butiken på Hvidtfeldsplatsen mitt i stan. Hon tyckte att det kändes dramatiskt med förändringarna när förhandlingarna inleddes men det blev inte så stort.
-Vi har följt turordningslistan och de är de med få timmar som har fått gå, kanske åtta-tio stycken. Men flera av dem har fått vikariat, så de är kvar ändå. Jag kan inte fatta att det blev så att de skar timmar på alla i Sundsvall.
I Göteborg har förhandlingarna skett butik för butik men enligt Maivor Thorkildsen har hennes chef erbjudit sig att höra sig för om jobb i andra Hemköpsbutiker för de som fått gå. Butiken har fortfarande inte nått målet om att personalkostnaderna ska vara 11,5 procent, så det kan bli aktuellt med ytterligare nedskärningar.