Konjunkturläget är just nu dystrare än på länge, konstaterade HUI:s analytiker Jonas Arnberg vid ett föredrag under Stora tillväxt- och etableringsdagen i Stockholm på torsdagen. Detaljhandeln har haft en positiv utveckling i 140 månader i följd, men den makalösa uppgången kan vara på väg att brytas. Svackan ser dock ut att bli mindre dramatisk hos oss än i många andra länder.
– I USA är botten nära, i Europa ser det allt dystrare ut, men Sverige ser ut att mjuklanda, sammanfattar Jonas Arnberg.

Höjda räntor och dyrare mat och bensin gör att konsumenterna får mindre pengar att röra sig med. Ett stort orosmoln för handeln är också arbetslösheten som ser ut att öka och i så fall dämpar köpkraften.
– Det där är riktigt läskigt. Inte bara den som förlorat jobbet utan också den som är rädd att göra det håller hårdare i plånboken, säger Jonas Arnberg.

De höjda matpriserna gör att livsmedelshandeln ökar sin omsättning även om volymen inte växer. Sällanköpshandeln drabbas hårdare och statistiken visar redan en svag utveckling för bland annat möbler, byggvaror och leksaker. Elektronikhandeln sticker ut i statistiken genom en liten minskning i omsättning i kombination med en stor ökning i såld volym. Det speglar en stenhård priskonkurrens där tv-apparater, datorer och mobiltelefoner säljs i stora mängder till allt lägre priser.
– Lönsamheten i branschen pressas hårt. Vi har förmodligen aldrig varit närmare än nu att en stor elektronikkedja går i konkurs, säger Jonas Arnberg till Handelsnytt.

I slutet av nästa år ser han trots allt ljus i tunneln.
– Priserna ökar långsammare och räntorna höjs inte mer. Till det kommer sänkta skatter som hjälper till att hålla uppe köpkraften.
I länder som Tyskland leder inflationsförväntningar till höjda lönekrav som driver på inflationen ytterligare. Så inte i Sverige, hävdar Jonas Arnberg.
– Svensk lönebildning är mycket proffsigare, säger han med indirekt beröm till fackföreningsrörelsen för stort ansvarstagande.

Men är det shopping som lockar när konjunkturen ljusnar igen? Den långa köpfesten kan också ha fött en viss konsumtionströtthet, varnar Jonas Arnberg. Han tar skobranschen som exempel på att en lågkonjunktur kan förskjuta kundernas värderingar.
– Titta in i garderoben. Vi har köpt massor med skor de senaste åren. När man får mindre pengar att röra sig med köper man färre skor. Det är inte säkert att man köper fler när ekonomin blir bättre.

Stora tillväxt- och etableringsdagen arrangerades av Handelns utredningsinstitut och Tidningen Market. Under dagen korades Karlstad till årets handelskommun.