Sedan i somras har Coop MedMera samarbetat med Löplabbet, trots KFs policy att alla de arbetar med ska ha kollektivavtal. Efter Handelsnytts artiklar (Nr 4 och 5) gick dock KF ut med en intern påminnelse om att alltid fråga efter kollektivavtal vid en upphandling eller ett nytt samarbete. En diskussion inleddes då också med Löplabbet.

Löplabbets vd Eric Vitez har tidigare sagt till Handelsnytt (080625) att de inte har för avsikt att teckna kollektivavtal. Därefter har han avböjt att bli intervjuad. Nu skriver han dock i ett mejl att företaget bokat ett möte med Svensk Handel för att påbörja en anslutning i Svensk Handel.
– Ett företag kan bli medlem i Svensk Handel utan att teckna kollektivavtal. Men om facket begär kollektivavtal och det berörda företaget vill vara medlem hos oss måste de teckna kollektivavtal, säger Bo Cederlöf som är förhandlingschef på Svensk Handel.

Handels har genom åren varit i kontakt med Löplabbet, dels genom arbetsplatsbesök dels genom samtal med Löplabbets vd, utan att få till kollektivavtal. Något John Haataja, chef på Handels förhandlingsenhet, bland annat förklarar med att medlemmarna varit få och att företaget har många olika anställda, exempelvis sjukgymnaster som inte är organiserade i Handels.
– Om Löplabbet nu blir medlem i Svensk Handel kommer vi att begära att de tecknar kollektivavtal, säger John Haataja.

KF vill inte kommentera samarbetet, utan hänvisar till Löplabbet.

Coop MedMera och Coop Sverige ingår i KF.
Löplabbet har 16 butiker och omsätter nära 100 miljoner kronor. Källa Löplabbet