En ny rapport från Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen, IAF, visar att medianväntetiden för att få ersättning från Handels a-kassa var 52 dagar 2007. Därmed placerar sig Handels a-kassa exakt i mitten på listan över alla a-kassor. IAF räknar handläggningstiden från det att man anmält sig till arbetsförmedlingen till det att man får ersättning.
Handels a-kassa har ett mål för hur lång handläggningstiden får vara: max två veckor. Men då räknar de tiden från det att fullständiga handlingar kommit in till a-kassan tills det att ersättning betalas ut.
– Jag har inga exakta siffror, men två veckor klarar vi oftast. Men vi kan alltid bli bättre. Ju fler som använder internetkassan på hemsidan, desto snabbare handläggning. Där kan man inte fylla i fel så de ärendena går snabbare, säger Handels a-kasseföreståndare Harald Petersson.

Mediantiden för handläggning har hos a-kassorna ökat från 44 till 52 dagar mellan 2006 och 2007. Bland de vanligaste orsakerna som a-kassorna uppger är regeländringarna under 2007, vilket bland annat gjort att det behövts fler kompletteringar.
Handläggningstiderna mellan a-kassorna skiljer sig åt markant. Den a-kassa som hade längst handläggningstid, med IAF:s sätt att räkna, var 2007 Sveriges fiskares arbetslöshetskassa. Medlemmarna där fick vänta 110 dagar (median av antalet dagar). Snabbast fick medlemmarna i Finans- och försäkringsbranschens och Skogs- och lantbrukstjänstemännens a-kassor ersättning. De hade båda en handläggningstid på 36 dagar.