Efter Handelsnytts artiklar om att KF anlitar företag som saknar kollektivavtal (nr 4 och 5/2008) uppdaterade KF sina riktlinjer för vad som måste kontrolleras innan ett samarbete inleds eller en tjänst upphandlas. Genom en ny checklista ska KF garantera att frågan om avtal alltid ställs. Listan gäller alla samarbeten och all upphandling. Men ibland blir det samarbete fast avtal saknas. Så blev det exempelvis när Coop Medmera inledde samarbete med Löplabbet och Coop Sverige nyligen bytte reklambyrå.
− I vissa branscher är det inte praxis med kollektivavtal. Reklambyråbranschen är en sådan bransch. Vår ambition är att vi på lång sikt ska nå vårt mål att våra samarbetspartners ska ha kollektivavtal och det kräver ju en dialog mellan arbetsgivar- och arbetstagarparter, säger Marie Wiksborg, personalchef på KF.

Men även om det inte är vanligt med kollektivavtal i reklambranschen förekommer de. Fackförbundet Unionen har runt 2 000 medlemmar som jobbar på reklam- eller annonsbyråer. Av dem jobbar nära en tredjedel på reklambyråer med kollektivavtal, enligt tidningen Kollega nr 1/2008. Och att kunders krav på kollektivavtal spelar roll visade sig när det uppdagades i media att den reklambyrå som Socialdemokraterna anlitade för att marknadsföra dem inför valet 2010 saknade kollektivavtal. Ett oacceptabelt misstag menade Socialdemokraterna. Kort därefter hade reklambyrån avtal.

Kritiker skulle kunna säga att era riktlinjer är tandlösa, hur ser ni på det?
– Det tycker jag inte. Man måste verkligen se det här som ett långsiktigt arbete. Det är svårt i exempelvis reklambranschen eftersom det inte är vanligt med kollektivavtal och vi måste jobba med de som är kreativa och bäst på marknaden. Men vi för nu successivt en dialog med de företag vi arbetar med, eller vill arbeta med, som inte har kollektivavtal. Vi är på frågan, säger Marie Wiksborg.

De som arbetar med butiksdemonstrationer, matbjudningar, i era butiker arbetar på företag som saknar kollektivavtal. De arbetar inte inom reklambranschen. Kommer ni från och med nu att bara arbeta med de företag som har avtal, i enlighet med er ambition?
– Man måste ha tålamod. Det är ett långt arbete vi har framför oss. Men vi vill dit, att alla ska ha kollektivavtal, säger Marie Wiksborg.
Läs mer:
Löplabbet nära kollektivavtal
Coop diskuterar kollektivavtal med Löplabbet
Stor satsning hos Coop strider mot egna policyn