LO:s lönestatistik för 2007 visar att lönerna inom LO-grupperna ökade med 3,9 procent för män och 3,8 procent för kvinnor. Hur rimmar det med beskrivningen av förra årets avtalsrörelse som ett genombrott för jämställda löner?
– Kvinnopotterna har gett kvinnor inom detaljhandeln större lönelyft än männen. Det var vår avsikt med kvinnopotterna och det gav effekt. Därför är jag förvånad att kvinnor inom LO generellt fått sämre löneutveckling än män, säger Handels ordförande Lars-Anders Häggström.

LO:s statistik visar att det framför allt är inom industrin som kvinnorna halkat efter männen. Inom verkstadsindustrin ökade mäns löner förra året med 4,3 procent och kvinnors med 2,7 procent. På industrins område valde bland andra IF Metall att inte tillämpa den jämställdhetspott som LO-förbunden enats om. Men Lars-Anders Häggström vill inte öppet kritisera facken inom industrin för hur de agerat.
– Det får de själva svara för. Jag konstaterar bara att för vår del var jämställdhetspotten framgångsrik. Och för framtiden är det bra om vi kan hitta en gemensam linje inom LO för hur vi ska höja kvinnors löner.

Handels egna siffror visar att snittmånadslönen för kvinnor i förbundet förra året ökade med 797 kronor och för män med 520 kronor. Enligt LO:s statistik fick kvinnorna inom både detaljhandeln och partihandeln större löneökningar än sina manliga arbetskamrater. Däremot har lönerna i detaljhandeln ökat mindre (4,2 procent) än lönerna i partihandeln (5,4 procent). Det är tvärtemot avsikten med jämställdhetspotten. Handels förbundsekonom Stefan Carlén är inte helt säker på vad förklaringen är.
– Det kan bero på att löneglidningen varit större för lagerarbetare än butiksanställda. Men det kan också bero på struktureffekter som att detaljhandeln har nyanställt många unga på låga löner, säger han.
Statistiken för hela LO påverkas också av att kvinnodominerade Kommunal får fullt genomslag för sin jämställdhetspott först det andra avtalsåret. I Handels avtal ligger de största löneökningarna år tre, vilket innebär att det är först 2009 som utjämningen mot andra grupper på arbetsmarknaden blir som störst.
För första gången på tio år fick LO-kollektivet större löneökningar än tjänstemännen. Lönerna ökade 3,8 procent för arbetare och 3,6 procent för tjänstemän. Fortfarande är dock tjänstemäns löner i snitt 43 procent högre än arbetares. Medellönen för arbetare var i fjol 20 800 kronor i månaden och för tjänstemän 29 200 kronor.