När den borgerliga regeringen tillträdde höjdes avgiften till a-kassan kraftigt. 500 000 har lämnat kassorna sedan dess. När nu arbetslösheten hotar att öka vill regeringen att så många som möjligt går med i a-kassan. Därför inför man tre förändringar i reglerna.

För det första sänks arbetslöshetsförsäkringsavgiften med cirka 50 kronor per medlem och månad från och med 1 juli nästa år. För det andra kommer nya medlemmar under nästa år få en ersättning baserad på inkomsten i stället för en grundförsäkring redan efter sex månader. Idag är det tolv månader som gäller. Det är en tillfällig ändring under nästa år. För det tredje slopas kravet på att man ska ha arbetat en viss tid för att få bli medlem. Även den som inte har något arbete eller är föräldraledig ska kunna bli medlem.

Handels ordförande Lars-Anders Häggström tycker att förslagen ger alldeles för lite.
– Man ska komma ihåg att de höjde med 300 kronor. Det här är ett slag i luften. De är desperata nu när de ser lågkonjunkturen komma. Men visst är en sänkning bättre än en höjning.
Inte heller den tillfälliga kortningen av kvalificeringstiden ger han mycket för.
– Det är ett exempel på att de ser arbetsmarknadspolitiken som något temporärt.
Förslaget om en obligatorisk a-kassa skrotas innan det ens har presenterats. Det har sågats av så gott som alla remissinstanser.