Under 1990-talet var Handels ordförande Kenth Petterson en av socialdemokratins ettrigaste interna kritiker. Krispaket, strejkstopp och EU-anslutning var regeringsåtgärder som mötte uppmärksammade mothugg från Pettersson. I en intervjubok som nu ges ut av Handels beskriver Kenth Pettersson för journalisten Ann-Charlott Altstadt hur statsministern till slut fick nog av frispråkigheten.

I samband med valet 1998 talade Kenth Pettersson flera gånger offentligt om förslaget att införa maxtaxa i barnomsorgen, vilket tagits fram av Petterssons hustru Irene Wennemo på LO. När Göran Persson sedan avstod från att nämna maxtaxan i sin regeringsförklaring kommenterade Kenth Pettersson det på sitt speciella sätt i SVT:s Aktuellt.
– Jag bad om ursäkt till alla jag hade lurat genom att påstå att socialdemokraterna skulle införa maxtaxan, berättar Kenth Pettersson i intervjuboken.

Det blev för mycket för statsministern. Dagen därpå blev Handels ordförande uppkallad till hans kontor.
– Göran Persson var antagligen inte helt nöjd med mitt utspel så jag blev erbjuden att bli generaldirektör, berättar Kenth Pettersson.
Han bekräftar för intervjuaren att erbjudandet att bli chef för det som i dag heter Arbetsmiljöverket helt enkelt var statsministerns sätt att tysta honom.
– Det stämmer, men det sammanföll med mina intressen, säger han och hänvisar till att han vid tillfället nyligen hade fått barn.

Kort efter att intervjun gjordes våren 2007 avled Kenth Pettersson hastigt. Intervjun publiceras nu av Handels i boken ”Ordföranden berättar” där även andra före detta ledande personer inom förbundet delar med sig av sina minnen. Samtidigt ger Handels ut boken ”Ombudsmän minns”. Böckerna kommer bland annat att användas i studiecirklar och ombudsmannautbildning.
Och maxtaxan? Ja, den infördes 2001 och gäller än i dag.