Veckans förhandlingar mellan Ica och Handels ledde inte till en uppgörelse. Facket har inte fått gehör för sitt ursprungliga krav att allt arbete på lördagar och söndagar ska ge 100 procents tillägg.
– Men vi för fortfarande konstruktiva diskussioner, säger Handels förhandlare Mikael Segel.
Han hoppas på resultat i förhandlingarna när de återupptas den 8 oktober.

Lagerarbetare som jobbar på en lördag får enligt det centrala partihandelsavtalet mellan Handels och Svensk Handel skifttillägg med 40 procent efter klockan 12, men ingen extra ersättning alls på lördag förmiddag. På Icas nio lager gäller lokala avtal som i de flesta fall ger de anställda mer ersättning än vad partihandelsavtalet anger. På centrallagret i Västerås gällde tidigare ett lokalt avtal som gav 70 procents tillägg på lördagsförmiddagar och 100 procent efter klockan 12. Förra hösten sa dock Handels klubb och avdelning i Västerås upp alla lokala överenskommelser om löner och arbetstid. Sedan dess får de anställda på Hacksta nöja sig med partihandelsavtalets lägre nivåer.

Lokala förhandlingar har inte gett resultat och nu står hoppet till centrala förhandlingar om ett företagsavtal som ska ge de anställda på samtliga Icalager samma villkor. Kan parterna inte enas fortsätter tills vidare de lokala avtalen att gälla där sådana finns – om inte någon av parterna säger upp dem. Med andra ord är det i dagsläget de anställda i Västerås som har mest att förlora på att det inte blir något avtal. I och med att de omfattas av det centrala partihandelsavtalet är de bundna av fredsplikt och har inte rätt att strejka för att få fram ett nytt tilläggsavtal.
Skulle arbetsgivaren å sin sida säga upp de lokala avtalen riskerar arbetarna på samtliga Icalager att hamna i samma situation som kamraterna i Västerås.

Tidigare artiklar om Icas lageravtal finns samlade i rutan i högerspalten.