Ledningen för Coop Sverige har inlett förhandlingar med facket om att dra ner minst 60 tjänster på huvudkontoret Coop Center i Solna. Där arbetar i dag cirka 500 personer. Inga uppsägningsvarsel har ännu lagts och det är osäkert hur många som kommer att sägas upp.

Personalminskningen på Coop Center är första steget i ett stort sparpaket som går ut på att minska Coop Sveriges kostnader med 1,5 miljarder kronor de närmaste åren. Flera tusen Coopanställda har fått information om planerna vid stora personalsammankomster runt om i landet.

Konsumentkooperationen har dragits med dålig lönsamhet i flera år. Mellan 2006 och 2008 hade Coop Sverige ett sparprogram på 750 miljoner kronor. Det nya betinget är dubbelt så stort och det största sparpaketet någonsin inom Coop.
– En del av de tidigare sparåtgärderna har gått in i det nya, mer omfattande sparprogrammet, säger Coop Sveriges informationschef Magnus Frisk till Handelsnytt.

Nästa steg i sparåtgärderna har ännu inte presenterats, men Magnus Frisk framhåller att det kommer mera.
– Alla delar av verksamheten berörs: personal i butiker, terminaler och så vidare, säger han.
En stor satsning går ut på att förbättra ledarskapet på alla nivåer inom Coop.
– Syftet är att se till att rätt man eller kvinna finns på rätt plats i företaget, förklarar Magnus Frisk.