Anställda som slutar frivilligt har möjlighet att få pengar från arbetsgivaren till studier och liknande omställningsåtgärder. Därför vet man ännu inte hur många som faktiskt blir uppsagda i samband med att returhanteringen flyttar till Polen den 1 februari nästa år.
– En sådan här förhandling är aldrig positiv, men jag tycker ändå att vi har uppnått ett bra resultat, säger Handels klubbordförande på Redcats, Lisbeth Jacobsson.

Hon pekar på att klart färre än de 67 som varslats kommer att sägas upp.
– Fem personer får fortsätta att jobba med delar av de norska returerna i Borås. Vi har lyckats visa att norska tullbestämmelser gör att det inte går att flytta dem till Polen, säger Lisbeth Jacobsson.
Att sju anställda över 62 år har erbjudits avtalspension ser Lisbeth Jacobsson också som en framgång.
– Det har inte hänt på flera år, trots upprepade neddragningar.

De som blir uppsagda kommer i enlighet med gällande omställningsavtal att erbjudas individuell hjälp för att komma vidare i arbetslivet.
Handels och Redcats förhandlar fortfarande om flytten av hemtextilföretaget Jotex från Värnamo. Under oktober väntas det avgöras om Borås får ta över delar av verksamheten eller om den i sin helhet kommer att flyttas till Polen.