Efter att Sven Erik Hillgren i Gävle läst en annons i Handelsnytt om medlemslån från Swedbank gick han till banken eftersom han behövde pengar till tandvård. I annonsen stod att Swedbanks medlemslån ger alla medlemmar samma villkor, däremot inget om till exempel kreditprövning. Sven Erik Hillgren blev nekad medlemslån.
– Swedbank sa att jag var för gammal för att få lånet, det var inget snack om saken. Om det berodde på kreditprövningen skulle de väl sagt det, de sa inte ett ord om den, bara om min ålder. Åldersdiskriminering är det.
– Så fort man blir gammal i det här landet skjuts man åt sidan. Jag är 74 år, men i min krafts dagar fortfarande, säger Sven Erik Hillgren.
Kontorschefen på Swedbank i Gävle, Ulrika Pussinen, säger att de inte har en åldersgräns för medlemslån, men man resonerar som så att risken för lånet ökar ju äldre kunden är. Utan att kommentera det enskilda ärendet säger hon att de bedömer varje kunds ekonomiska situation, och att de för en äldre kund med litet saldo vill ha en kortare återbetalningstid än den längsta på 12 år. Om man inte klarar av det kan man bli nekad.
– Det är inte så att en 74-åring aldrig får låna. Vi har ingen åldersgräns så, men det finns en risk med lång återbetalningstid om man är 74 år. Och är man över 65 år ingår inte försäkringen som löser lånet om låntagaren avlider, säger Ulrika Pussinen.
Trots detta fick Sven Erik Hillgren lån till sina tänder. Nobbad på Swedbank gick han vidare till Nordea och fick ett medlemslån på 30 000 kronor med en återbetalningstid på fem år.
– På Nordea sa man inte ett ord om åldern. Nu är jag snart klar med mina tänder, men jag är otroligt besviken. Dels för att man blir lurad av annonsen. Dels för att när jag gick i pension såg jag över medlemskapet, och kom fram till att jag skulle vara kvar i facket delvis för medlemslånet.

LO, där Handels ingår, har avtal med Swedbank och Nordea om medlemslån. De kom till för att LO medlemmar skulle kunna få lån utan säkerhet och med relativt låg ränta.
Några krav för att få lånet är att man har varit medlem i facket i minst sex månader, har eller öppnar ett konto i någon av bankerna, och att man blir godkänd i bankens kreditprövning. Bankerna har rätt att ställa sedvanliga villkor för att bevilja ett lån. Om man till slut får låna bestämmer alltså banken, det kan LO inte påverka.
För dem över 65 år gäller inte försäkringarna i medlemslånet, som betalningsskydd för räntan om man blir sjuk eller arbetslös, eller grupplivförsäkringen som betalar av lånet om låntagaren avlider.