I början av oktober slöt Handels och Kooperationens förhandlingsorganisation (KFO) avtal om en ny tvistlösningsmodell. I tvister där fack och arbetsgivare inte kunnat komma överens i lokal och central förhandling ska ingen av parterna direkt stämma den andra i AD. I stället förs frågan till en ”partssammansatt instans” nämligen Handels avtalssekreterare och KFO:s chefsjurist. Om de tycker att frågan borde kunna lösas utan att blanda in domstol kan tvisten behandlas i nya förhandlingar. Om inte så går den trots allt till AD.

– Vi kommer absolut att hamna med kooperationen i AD även i framtiden. Vi ska inte behandla dem med silkesvantar bara för att vi gör detta. Men det är en möjlighet att hitta lösningar som parterna är nöjda med, säger Thomas Holm, ombudsman på Handels förbundskontor.

Under hösten genomför Handels och KFO gemensamma seminarier för chefer och ombudsmän där den nya tvistelösningsmodellen lärs ut och diskuteras.
Det nya sättet att lösa tvister kan komma att sättas på prov ganska snart. Coop Sverige har aviserat ett sparprogram på 1,5 miljarder kronor. Alla delar av verksamheten kommer att påverkas och uppsägningar är att vänta.