Center for Retailing, CFR, är ett nybildat centrum på Handelshögskolan. Det ska stödja forskning inom handeln, öka kunskapen om handelns betydelse och skapa ökat intresse för handel som fenomen i samhället. Centret ska underlätta samverkan mellan forskare och representanter för handeln. CFR delar ut stipendier, bland annat två ettåriga forskningsstipendier om 200 000 kronor vardera. Stipendierna riktar sig mot forskning inom området företagsekonomi med särskild inriktning mot parti- och detaljhandel.

– Tidigare har man ofta sett industrin som platsen där det händer. Men de senaste 20-25 åren har det förändrats. Nu ser vi nya trender snabbast i handeln. Om man vill följa samhällsutvecklingen är det där forskningen ska ske, säger Lars Walter som är föreståndare för CFR.
CFR ska också arbeta med utbildningsfrågor, genom att bland annat fungera som kontaktyta mellan branschföreträdare och Handelshögskolan. Det kan handla om uppdragsutbildning, gästföreläsningar och seminarieserier. De kommer också att förmedla uppsatsämnen och branschkontakter till studenter och inrätta ett årligt pris för bästa uppsats inom handeln.

Till verksamheten finns en referensgrupp med representerar från Handelshögskolan och företrädare för handeln. Referensgruppen har en rådgivande funktion och består av fem personer, tre företrädare för Handelshögskolan och två företrädare för handeln, bägge från arbetsgivarsidan.
– Men det innebär inte att det inte skulle kunna sitta med någon från den fackliga sidan. Att rådet ser ut som det gör kommer inte att påverka forskningen, det är mycket viktigt att båda sidor vägs in. Vi kan inte kosta på oss att inte bedriva fristående forskning.
Centre for Retailing stöds av Handelns forskningsstiftelse, som har sitt ursprung i Köpmannaföreningen i Göteborg.