Det kallades Jättelyftet. Flera tusen Coopanställda mumsade höstbuffé och underhölls av Lena Philipsson vid gigantiska sammankomster i Stockholm och Jönköping. Men företagsledningens budskap till de festande hade en bitter eftersmak: Coop Sverige ska spara 1,5 miljarder och alla delar av verksamheten påverkas. Uppsägningar är att vänta.
– Jättelyftet var jättebra. Budskapet är att vi är med i matchen och ska jobba för att få lönsamhet. Det är lättare om man också har kul ihop, säger Lennart Wallkulle, klubbordförande på Coops lager i Västerås och personalrepresentant i styrelsen för Coop Sverige.
Staffan Westerholm, chef på Coop Bygg i Värmdö och ordförande i Handels tjänstemannaklubb för kooperationen i Stockholm, säger att de flesta medlemmar uppskattade kalaset.
– Men man kan se det som ett sätt att skyla över allvaret i informationen som gavs före maten.

Långbord och schlagershow förekom inte 2006. Då skulle Coop Sverige spara 750 miljoner kronor och personal och fack protesterade vilt mot metoderna: lönesänkningar för chefer, minskad ob-tid för äldre anställda, förlängda öppettider. När Handels stämde Coop i Arbetsdomstolen hade man kommit långt från de skrivningar i avtalen som talar om tvistelösning i god anda och en historisk värdegemenskap mellan facket och konsumentkooperationen. Sedan dess har Kooperativa Förbundet (KF) åter tagit befälet över Coop Sverige efter sex år med det misslyckade internationella samarbetet Coop Norden. Staffan Westerholm och Lennart Wallkulle är överens om att den nya ledningen hittills visat vilja att hålla en god dialog med facket både centralt och lokalt.
– Ja, det är skillnad. Men vi har ju inte satt oss vid förhandlingsbordet än, säger Staffan Westerholm avvaktande inför kommande väntade neddragningar.

KF:s och Coop Sveriges personalchef Marie Wiksborg skriver i mejl till Handelsnytt att Jättelyftet var ett sätt att öppet och ärligt informera de anställda om Coops förbättringsprogram.
– Att skapa delaktighet i förändringsprocessen leder ofta till ett bättre reslutat, förklarar Marie Wiksborg och
tillägger att ledningen bokat tätare informationsmöten med facket under hösten.
Tillfrågad om skillnader i relationen mellan ledning och personal jämfört med tidigare betonar Marie Wiksborg vikten av att ha en löpande dialog och att förhandla på det sätt som parterna kommit överens om.